Johannes tredje brev

Johannes hälsar Gajus, gläder sig över hans vandring i sanningen, uppmanar till hjälpsamhet mot främlingar, klagar över Diotrefes, giver gott vittnesbörd åt Demetrius, avslutar brevet med hälsningar.

1. Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning
älskar.

2. Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig,
och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till
med din själ.

3. Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och
vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i
sanningen.

4. Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn
vandra i sanningen.

5. Min älskade, du handlar såsom en trofast man i allt vad du gör
mot bröderna, och detta jämväl när de komma såsom främlingar.

6. Dessa hava nu inför församlingen vittnat om din kärlek. Och du
gör väl, om du på ett sätt som är värdigt Gud utrustar dem också
för fortsättningen av deras resa.

7. Ty för hans namns skull hava de dragit åstad, utan att hava
tagit emot något av hedningarna.

8. Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så
att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen.

9. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att
vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

10. Om jag kommer, skall jag därför påvisa huru illa han gör, då han
skvallrar om oss med elaka ord. Och han nöjer sig icke härmed;
utom det att han själv intet vill göra för bröderna, hindrar han
också andra som vore villiga att göra något, ja, han driver dem
ut ur församlingen.

11. Mina älskade, följ icke onda föredömen, utan goda. Den som gör
vad gott är, han är av Gud; den som gör vad ont är, han har icke
sett Gud.

12. Demetrius har fått gott vittnesbörd om sig av alla, ja, av
sanningen själv. Också vi giva honom vårt vittnesbörd; och du
vet att vårt vittnesbörd är sant.

13. Jag hade väl mycket annat att skriva till dig, men jag vill icke
skriva till dig med bläck och penna.

14. Ty jag hoppas att rätt snart få se dig, och då skola vi
muntligen tala med varandra.

15. Frid vare med dig.

Vännerna hälsa dig. Hälsa vännerna, var och en särskilt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska