Ordspråksboken 31

Kapitel 31Lemuels ord. En idog hustrus lov.
1. Detta är konung Lemuels ord, vad hans moder sade, när hon
förmanade honom:

2. Hör, min son, ja, hör, du mitt livs son,
hör, du mina löftens son.
3. Giv icke din kraft åt kvinnor,
vänd icke dina vägar till dem som äro konungars fördärv.
>5 Mos. 17,17.

4. Ej konungar tillkommer det, Lemoel,
ej konungar tillkommer det att dricka vin
ej furstar att fråga efter starka drycker.
>Pred. 10,16 f.
5. De kunde eljest under sitt drickande förgäta lagen
och förvända rätten för alla eländets barn.
>Jes. 5,22 f. 28,7.
6. Nej, åt den olycklige give man starka drycker
och vin åt dem som hava en bedrövad själ.
>Syr. 31,28.
7. Må dessa dricka och förgäta sitt armod
och höra upp att tänka på sin vedermöda.

8. Upplåt din mun till förmån för den stumme
och till att skaffa alla hjälplösa rätt.
>Job 29,12 f. Ords. 24,1l.
9. Ja, upplåt din mun och döm med rättvisa,
och skaffa den betryckte och fattige rätt.
>Ps. 82,3. Jes. 1,17

—-[1]

10. En idog hustru, var finner man en sådan?
Långt högre än pärlor står hon i pris.
>Ords. 18,22. 19,14. Syr. 26,1.

11. På henne förlitar sig hennes mans hjärta,
och bärgning kommer icke att fattas honom.
>Ords 12,4 14,1.

12. Hon gör honom vad ljuvt är och icke vad lett är,
i alla sina levnadsdagar.

13. Omsorg har hon om ull och lin
och låter sina händer arbeta med lust.

14. Hon är såsom en köpmans skepp,
sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån.

15. Medan det ännu är natt, står hon upp
och sätter fram mat åt sitt husfolk,
åt tjänarinnorna deras bestämda del.

16. Hon har planer på en åker, och hon skaffar sig den;
av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

17. Hon omgjordar sina länder med kraft
och lägger driftighet i sina armar.

18. Så förmärker hon att hennes hushållning går väl;
hennes lampa släckes icke ut om natten.

19. Till spinnrocken griper hon med sina händer,
och hennes fingrar fatta om sländan.

20. För den betryckte öppnar hon sin hand
och räcker ut sina armar mot den fattige.

21. Av snötiden fruktar hon intet för sitt hus,
ty hela hennes hus har kläder av scharlakan.

22. Sköna täcken gör hon åt sig,
hon har kläder av finaste linne och purpur.

23. Hennes man är känd i stadens portar,
där han sitter bland landets äldste.

24. Fina linneskjortor gör hon och säljer dem,
och bälten avyttrar hon till krämaren.

25. Kraft och heder är hennes klädnad,
och hon ler mot den dag som kommer.

26. Sin mun upplåter hon med vishet,
och har vänlig förmaning på sin tunga.

27. Hon vakar över ordningen i sitt hus
och äter ej i lättja sitt bröd.

28. Hennes söner stå upp och prisa henne säll,
hennes man likaså och förkunnar hennes lov:

29. »Många idoga kvinnor hava funnits,
men du, du övergår dem allasammans.»

30. Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt;
men prisas må en hustru som fruktar HERREN.
>Ords. 11,23.

31. Må hon få njuta sina gärningars frukt;
hennes verk skola prisa henne i portarna.

[1] Kap. 31 v. 10–31 alfabetisk sång; se Poesi i Ordförkl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska