Första Samuelsboken 31

Kapitel 31Sauls och hans söners död i striden mot filistéerna. Deras begravning.
1. Och filistéerna stridde mot Israel; och Israels män flydde för
filistéerna och föllo slagna på berget Gilboa.
>1 Sam. 28,4. 1 Krön. 10,1 f.
2. Och filistéerna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och
filistéerna dödade Jonatan, Abinadab och Malki-Sua, Sauls söner.
>1 Sam. 14,49. 1 Krön. 8,33. 9,39.
3. När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo
över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna.
4. Och Saul sade till sin vapendragare: »Drag ut ditt svärd och
genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och
genomborra mig och hantera mig skändligt.» Men hans vapendragare
ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv
svärdet och störtade sig därpå.
>Dom. 9,54.
5. Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig ock
på sitt svärd och följde honom i döden.

6. Så dogo då med varandra på den dagen Saul och hans tre söner och
hans vapendragare, och därjämte alla hans män.
7. Och när israeliterna på andra sidan dalen och på andra sidan
Jordan förnummo att Israels män hade flytt, och att Saul och
hans söner voro döda, övergåvo de städerna och flydde; sedan
kommo filistéerna och bosatte sig i dem.

8. Dagen därefter kommo filistéerna för att plundra de slagna och
funno då Saul och hans tre söner, där de lågo fallna på berget
Gilboa.
9. Då höggo de av hans huvud och drogo av honom hans vapen och
sände dem omkring i filistéernas land och läto förkunna det
glada budskapet i sitt avgudahus och bland folket.
10. Och de lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde
de upp på Bet-Sans mur.

11. Men när invånarna i Jabes i Gilead hörde vad filistéerna hade
gjort med Saul,
12. stodo de upp, alla stridbara män, och gingo hela natten och togo
Sauls och hans söners kroppar ned från Bet-Sans mur, och begåvo
sig därefter till Jabes och förbrände dem där.
>2 Krön. 16,14. 21,19. Jer. 34,5.
13. Sedan togo de deras ben och begrovo dem under tamarisken i Jabes
och fastade så i sju dagar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska